JA, KAROL WOJTYŁA - MUZYCZNY MONODRAM O ŚW. JANIE PAWLE II